ProMinent

Storage & Shelving

카테고리

Storage & Shelving
총 13개 제품 중 1번째-13번째 제품을 조회 중
선택제품 비교하기 0/8
표시 형식:
단가
(관/부가세 별도)
제품설명
제품 정보
 • ₩451,085.25Each
ProMinent PE 60 l Chemical Tank, 791994
 • Volume Capacity60 l
 • DimensionsØ 410 x 590mm
 • Compatible Drive TypeManual/Electric
 • MaterialPE
 • DepthØ 410mm
Chemical Tanks제품군 관련 제품 보기
 • ₩316,158.50Each
ProMinent 35 l Chemical Bund, 1010879
 • Volume Capacity35 l
 • DimensionsØ 565 x 220mm
 • DepthØ 565mm
 • Height220mm
Chemical Tanks제품군 관련 제품 보기
 • ₩685,244.00Each
 • ₩619,244.50Each
ProMinent 100 l Chemical Bund, 1010881
 • Volume Capacity100 l
 • DimensionsØ 800 x 320mm
 • DepthØ 800mm
 • Height320mm
Chemical Tanks제품군 관련 제품 보기
 • ₩349,483.75Each
ProMinent 35 l Chemical Bund, 1010885
 • Volume Capacity35 l
 • DimensionsØ 565 x 220mm
 • DepthØ 656mm
 • Height220mm
Chemical Tanks제품군 관련 제품 보기
 • ₩416,034.50Each
ProMinent 60 l Chemical Bund, 1010886
 • Volume Capacity60 l
 • DimensionsØ 680 x 270mm
 • DepthØ 680mm
 • Height270mm
Chemical Tanks제품군 관련 제품 보기
 • ₩301,743.75Each
 • ₩366,525.25Each
 • ₩640,664.50Each
 • ₩593,036.50Each
ProMinent PE 100 l Chemical Tank, 1001322
 • Volume Capacity100 l
 • Dimensions760 x 500mm
 • Compatible Drive TypeManual/Electric
 • MaterialPE
 • DepthØ 500mm
Chemical Tanks제품군 관련 제품 보기
 • ₩682,445.75Each
ProMinent PE 60 l Chemical Tank, 791999
 • Volume Capacity60 l
 • Dimensions590 x 410m
 • Compatible Drive TypeManual/Electric
 • MaterialPE
 • DepthØ 410mm
Chemical Tanks제품군 관련 제품 보기
 • ₩455,490.00Each
ProMinent 100 l Chemical Bund, 1010887
 • Volume Capacity100 l
 • DimensionsØ 800 x 320mm
 • DepthØ 800mm
 • Height320mm
Chemical Tanks제품군 관련 제품 보기
 • ₩665,661.50Each
ProMinent PE 100 l Chemical Tank, 1001490
 • Volume Capacity100 l
 • DimensionsØ 500 x 760mm
 • Compatible Drive TypeManual/Electric
 • MaterialPE
 • DepthØ 500mm
Chemical Tanks제품군 관련 제품 보기
최근 검색
Frequently Asked Questions
도움이 필요하세요?
krenquiry@rs-components.com으로 문의 메일을 보내주시거나, 다음 고객 서비스 팀으로 연락하세요.
007 988 521 6580