Panasonic

Data Storage & Memory

카테고리

Data Storage & Memory
총 7개 제품 중 1번째-7번째 제품을 조회 중
선택제품 비교하기 0/8
표시 형식:
단가
(관/부가세 별도)
제품설명
제품 정보
 • ₩219,548.20Each
Panasonic 8 GB Industrial SDHC SD Card
 • Card FormatSDHC
 • Capacity8 GB
 • Speed Class RatingClass 10
 • IndustrialYes
 • Nand TypeSLC
SD Cards제품군 관련 제품 보기
 • ₩77,803.80Each
Panasonic 2 GB Industrial SD SD Card
 • Card FormatSD
 • Capacity2 GB
 • IndustrialYes
 • Speed Class RatingClass 10
 • SeriesFX
SD Cards제품군 관련 제품 보기
 • ₩36,916.35Each
Panasonic 4 GB SD SD Card
 • Card FormatSD
 • Capacity4 GB
 • Speed Class RatingClass 4
 • Nand TypeMLC
 • SeriesP
SD Cards제품군 관련 제품 보기
 • ₩93,523.90Each
Panasonic 16 GB SDHC SD Card
 • Card FormatSDHC
 • Capacity16 GB
 • Speed Class RatingClass 4
 • SeriesP
 • Nand TypeMLC
SD Cards제품군 관련 제품 보기
 • ₩61,851.20Each
Panasonic Micro SD Card SLC 2 GB MicroSD Card Class 6
 • Card FormatMicroSD
 • Capacity2 GB
 • Speed Class RatingClass 6
 • Nand TypeSLC
Micro SD Cards제품군 관련 제품 보기
 • ₩61,102.55Each
Panasonic Micro SD Card MLC 4 GB MicroSDHC Card Class 2
 • Card FormatMicroSDHC
 • Capacity4 GB
 • IndustrialYes
 • Speed Class RatingClass 2
 • Nand TypeMLC
Micro SD Cards제품군 관련 제품 보기
 • ₩54,183.35Each
Panasonic 8 GB SDHC SD Card
 • Card FormatSDHC
 • Capacity8 GB
 • Speed Class RatingClass 4
 • SeriesP
 • Nand TypeMLC
SD Cards제품군 관련 제품 보기
최근 검색
Frequently Asked Questions
도움이 필요하세요?
krenquiry@rs-components.com으로 문의 메일을 보내주시거나, 다음 고객 서비스 팀으로 연락하세요.
007 988 521 6580