Solder Tags

검색 필터링

총 8개 제품 중 1번째-8번째 제품을 조회 중
한장내 검색 결과 수
제품설명 단가 Inner Diameter Contact Material Contact Plating
RS 제품 번호 186-7860
제조사RS PRO
₩7,934.45
1 Bag of 250
Bag(s)
3.2mm Brass Tin
RS 제품 번호 186-7854
제조사RS PRO
₩6,375.15
1 Bag of 250
Bag(s)
3.5mm Brass Tin
RS 제품 번호 186-7826
제조사RS PRO
₩7,856.95
1 Bag of 250
Bag(s)
6.4mm Brass Tin
RS 제품 번호 186-7876
제조사RS PRO
₩7,233.85
1 Bag of 250
Bag(s)
2.2mm Brass Tin
RS 제품 번호 186-7848
제조사RS PRO
₩7,340.80
1 Bag of 250
Bag(s)
4.3mm Brass Tin
RS 제품 번호 186-7832
제조사RS PRO
₩7,856.95
1 Bag of 250
Bag(s)
5.3mm Brass Tin
RS 제품 번호 476-485
제조사 부품 번호516-290-500
제조사EDAC
₩51,925.00
1 Bag of 100
Bag(s)
- Phosphor Bronze Gold over Nickel
RS 제품 번호 112-3182
제조사 부품 번호C04001A1263
제조사Telegartner
₩720.75
Each (In a Bag of 10)
수량
9.7mm - -