Controlec

Storage & Shelving

카테고리

Storage & Shelving
총 16개 제품 중 1번째-16번째 제품을 조회 중
선택제품 비교하기 0/8
표시 형식:
단가
(관/부가세 별도)
제품설명
제품 정보
 • ₩5,611.00Each
 • ₩5,187.85Each
 • ₩25,964.05Each
Controlec Transparent Drawer Unit, 61mm x 166mm x 275mm
 • Height61mm
 • Width166mm
 • Depth275mm
 • Transparent DrawersYes
 • Drawer MaterialPS
Drawer Storage제품군 관련 제품 보기
 • ₩6,661.90Each
 • ₩2,156.05
  Each (In a Pack of 10)
 • ₩11,880.75Each
 • ₩11,673.05Each
 • ₩6,010.90Each
 • ₩4,039.30
  Each (In a Pack of 10)
 • ₩11,387.85Each
 • ₩52,455.10Each
Controlec Transparent Drawer Unit, 125mm x 210mm x 365mm
 • Height125mm
 • Width210mm
 • Depth365mm
 • Transparent DrawersYes
 • Drawer MaterialPS
Drawer Storage제품군 관련 제품 보기
 • ₩12,226.40Each
 • ₩1,078.80
  Each (In a Pack of 10)
 • ₩6,702.20Each
 • ₩11,652.90Each
 • ₩678.90
  Each (In a Pack of 10)
최근 검색
Frequently Asked Questions
도움이 필요하세요?
krenquiry@rs-components.com으로 문의 메일을 보내주시거나, 다음 고객 서비스 팀으로 연락하세요.
007 988 521 6580