Centre & Pin Punches

검색 필터링

총 18개 제품 중 1번째-18번째 제품을 조회 중
한장내 검색 결과 수
제품설명 단가 Overall Length Shank Diameter Point Angle Punch Type
RS 제품 번호 290-5109
제조사RS PRO
₩30,266.85
Each
수량
139 mm 3 mm 20° Automatic
RS 제품 번호 668-5761
제조사RS PRO
₩10,253.25
Each
수량
200 mm 5 mm - -
RS 제품 번호 473-0705
제조사RS PRO
₩2,521.85
Each
수량
120 mm 10 mm - Centre
RS 제품 번호 473-0676
제조사RS PRO
₩8,157.65
Each
수량
35 mm 4 mm - Replaceable
RS 제품 번호 467-6623
제조사RS PRO
₩3,958.70
Each
수량
120 mm 10 mm - Centre
RS 제품 번호 521-5364
제조사RS PRO
₩6,243.40
Each
수량
35 mm 3.5 mm - Replaceable
RS 제품 번호 517-8372
제조사RS PRO
₩28,797.45
Each
수량
95 mm 11 mm - Automatic
RS 제품 번호 473-0698
제조사RS PRO
₩3,811.45
Each
수량
100 mm 8 mm - Centre
RS 제품 번호 182-9788
제조사RS PRO
₩6,045.00
Each
수량
150 mm 3 mm - Parallel Pin
RS 제품 번호 473-0682
제조사RS PRO
₩9,703.00
Each
수량
35 mm 4 mm - Replaceable
RS 제품 번호 473-0711
제조사RS PRO
₩6,479.00
Each
수량
150 mm 14 mm - -
RS 제품 번호 182-9791
제조사RS PRO
₩7,745.35
Each
수량
150 mm 5 mm - Parallel Pin
RS 제품 번호 460-9544
제조사RS PRO
₩27,924.80
Each
수량
125 mm 14 mm - Automatic
RS 제품 번호 668-5755
제조사RS PRO
₩9,447.25
Each
수량
185 mm 2.5 mm - Centre
RS 제품 번호 460-9550
제조사RS PRO
₩35,944.50
Each
수량
130 mm 17 mm - Automatic
RS 제품 번호 182-9792
제조사RS PRO
₩7,745.35
Each
수량
150 mm 6 mm - Parallel Pin
RS 제품 번호 182-9787
제조사RS PRO
₩5,048.35
Each
수량
120 mm 4 mm - Centre
RS 제품 번호 182-9790
제조사RS PRO
₩6,045.00
Each
수량
150 mm 4 mm - Parallel Pin