Reed Relays

검색 필터링

총 40개 제품 중 1번째-20번째 제품을 조회 중
한장내 검색 결과 수
제품설명 단가 Contact Configuration Coil Voltage Mounting Type Maximum Switching Current AC Maximum Switching Current DC Maximum Switching Voltage AC Maximum Switching Voltage DC Coil Power Coil Resistance Length Height Depth Dimensions Isolation Coil To Contact
RS 제품 번호 256-2178
제조사 부품 번호V23100V4305B
제조사TE Connectivity
₩11,277.80
Each
수량
DPNO 5V dc PCB Mount 1 A 1 A 200V ac 200V dc 50mW 500 Ω 19.3mm 7.5mm 7mm 19.3 x 7 x 7.5mm 1.5kV rms
RS 제품 번호 164-1374
제조사 부품 번호V23100V4305B
제조사TE Connectivity
₩9,027.20
Each (In a Tube of 25)
수량
DPNO 5V dc PCB Mount 1 A 1 A 200V ac 200V dc 50mW 500 Ω 19.3mm 7.5mm 7mm 19.3 x 7 x 7.5mm 1.5kV rms
RS 제품 번호 783-0889
제조사 부품 번호JWD-107-1
제조사TE Connectivity
₩9,760.35
Each
수량
SPNO 5V dc PCB Mount - 0.5 A - 100V dc 72mW 500 Ω 19.56mm 8mm 7.62mm 19.56 x 7.62 x 8mm 500V dc
RS 제품 번호 162-1744
제조사 부품 번호V23100V4312C010
제조사TE Connectivity
₩19,162.65
Each (In a Tube of 25)
수량
SPDT 12V dc PCB Mount - - 175V ac 175V dc 144mW 1 kΩ 19.3mm 7.5mm 7mm 19.3 x 7 x 7.5mm 1.5kV rms
RS 제품 번호 162-0133
제조사 부품 번호V23100V6003A101
제조사TE Connectivity
₩34,507.65
Each (In a Tube of 43)
수량
SPNO 24V dc PCB Mount - - - 100V dc 149mW 3.86 kΩ 26.2mm 10.5mm 11mm 26.2 x 11 x 10.5mm 1.5kV rms
RS 제품 번호 256-2235
제조사 부품 번호2-1393763-2
제조사TE Connectivity
₩15,498.45
Each
수량
SPDT 5V dc PCB Mount - - 175V ac 175V dc 50mW 200 Ω 19.3mm 7.5mm 7mm 19.3 x 7 x 7.5mm 1.5kV rms
RS 제품 번호 256-2279
제조사 부품 번호V23100V4312C010
제조사TE Connectivity
₩23,039.20
Each
수량
SPDT 12V dc PCB Mount - - 175V ac 175V dc 144mW 1 kΩ 19.3mm 7.5mm 7mm 19.3 x 7 x 7.5mm 1.5kV rms
RS 제품 번호 135-4745
제조사 부품 번호1-1393763-9
제조사TE Connectivity
₩11,394.05
Each (In a Tube of 25)
수량
DPNO 5V dc Plug In - - 200V ac 200V dc - 200 Ω 19.3mm 7.5mm 7mm 19.3 x 7 x 7.5mm -
RS 제품 번호 162-0134
제조사 부품 번호V23100V6002A201
제조사TE Connectivity
₩57,480.20
Each (In a Tube of 43)
수량
DPNO 12V dc PCB Mount - - - 100V dc 131mW 1.1 kΩ 26.2mm 10.5mm 11mm 26.2 x 11 x 10.5mm 1.5kV rms
RS 제품 번호 256-2241
제조사 부품 번호2-1393763-3
제조사TE Connectivity
₩21,315.60
Each
수량
SPDT 5V dc PCB Mount - - 175V ac 175V dc 50mW 200 Ω 19.3mm 7.5mm 7mm 19.3 x 7 x 7.5mm 1.5kV rms
RS 제품 번호 256-2336
제조사 부품 번호V23100V6003A101
제조사TE Connectivity
₩38,815.10
Each
수량
SPNO 24V dc PCB Mount - - - 100V dc 149mW 3.86 kΩ 26.2mm 10.5mm 11mm 26.2 x 11 x 10.5mm 1.5kV rms
RS 제품 번호 256-2358
제조사 부품 번호V23100V6002A201
제조사TE Connectivity
₩63,232.25
Each
수량
DPNO 12V dc PCB Mount - - - 100V dc 131mW 1.1 kΩ 26.2mm 10.5mm 11mm 26.2 x 11 x 10.5mm 1.5kV rms
RS 제품 번호 256-2049
제조사 부품 번호V23100V4005A011
제조사TE Connectivity
₩7,962.35
Each
수량
SPST 5V dc PCB Mount - 0.5 A - - 50mW 500 Ω 19.3mm 5.1mm 6.4mm 19.3 x 6.4 x 5.1mm 1.5kV dc
RS 제품 번호 164-8421
제조사 부품 번호4-1393763-2
제조사TE Connectivity
₩28,980.35
Each (In a Tube of 25)
수량
SPDT 24V dc PCB Mount - - 175V ac 175V dc 288mW 2 kΩ 19.3mm 7.5mm 7mm 19.3 x 7 x 7.5mm 1.5kV rms
RS 제품 번호 136-1698
제조사 부품 번호V23100V4324C11
제조사TE Connectivity
₩20,146.90
Each (In a Tube of 25)
수량
SPDT 24V dc PCB Mount - - 175V ac 175V dc 288mW 2 kΩ 19.3mm 7.5mm 7mm 19.3 x 7 x 7.5mm 1.5kV rms
RS 제품 번호 256-2285
제조사 부품 번호4-1393763-0
제조사TE Connectivity
₩15,498.45
Each
수량
SPDT 24V dc PCB Mount - - 175V ac 175V dc 288mW 2 kΩ 19.3mm 5.7mm 6.4mm 19.3 x 6.4 x 5.7mm 1.5kV rms
RS 제품 번호 161-4090
제조사 부품 번호2-1393763-3
제조사TE Connectivity
₩18,001.70
Each (In a Tube of 25)
수량
SPDT 5V dc PCB Mount - - 175V ac 175V dc 50mW 200 Ω 19.3mm 7.5mm 7mm 19.3 x 7 x 7.5mm 1.5kV rms
RS 제품 번호 164-1379
제조사 부품 번호V23100V4312C
제조사TE Connectivity
₩12,970.40
Each (In a Tube of 25)
수량
SPDT 12V dc PCB Mount - - 175V ac 175V dc 144mW 1 kΩ 19.3mm 5.7mm 6.4mm 19.3 x 6.4 x 5.7mm 1.5kV rms
RS 제품 번호 164-1381
제조사 부품 번호V23100V4324B10
제조사TE Connectivity
₩12,310.10
Each (In a Tube of 25)
수량
DPNO 24V dc PCB Mount 1 A 1 A 200V ac 200V dc 288mW 2 kΩ 19.3mm 7.5mm 7mm 19.3 x 7 x 7.5mm 1.5kV rms
RS 제품 번호 256-2027
제조사 부품 번호V23100V4005A010
제조사TE Connectivity
₩9,293.80
Each
수량
SPNO 5V dc PCB Mount 1 A 1 A 200V ac 200V dc 50mW 500 Ω 19.3mm 5.7mm 6.4mm 19.3 x 6.4 x 5.7mm 1.5kV dc