Latching Relays

검색 필터링

총 107개 제품 중 1번째-20번째 제품을 조회 중
한장내 검색 결과 수
제품설명 단가 Coil Voltage Contact Configuration Mounting Type Switching Current Maximum Switching Current AC Maximum Switching Current DC Maximum Switching Voltage AC Maximum Switching Voltage DC Maximum Switching Power DC Series Length Depth Height Dimensions
RS 제품 번호 164-7553
제조사 부품 번호RT424F05
제조사TE Connectivity
₩9,047.35
Each (In a Tube of 20)
수량
5 V dc DPDT PCB Mount 8 A - - 400V ac - - Schrack 29mm 12.7mm 15.7mm 29 x 15.7 x 12.7mm
RS 제품 번호 680-3883
제조사 부품 번호RT424F05
제조사TE Connectivity
₩9,737.10
Each
수량
5 V dc DPDT PCB Mount 8 A - - 400V ac - - Schrack 29mm 12.7mm 15.7mm 29 x 15.7 x 12.7mm
RS 제품 번호 161-4061
제조사 부품 번호V23079-B1201-B301
제조사TE Connectivity
₩3,704.50
Each (In a Tube of 50)
수량
5 V dc DPDT PCB Mount 5 A - - 250V ac 220V dc 60 W - 14.5mm 7.2mm 9.8mm 14.5 x 9.8 x 7.2mm
RS 제품 번호 718-1825
제조사 부품 번호1415390-1
제조사TE Connectivity
₩7,988.70
Each
수량
3 V dc SPDT PCB Mount 5 A - - 400V ac - - Schrack 20mm 10mm 10mm 20 x 10 x 10mm
RS 제품 번호 515-587
제조사 부품 번호V23079-B1201-B301
제조사TE Connectivity
₩4,341.55
Each
수량
5 V dc DPDT PCB Mount 5 A - - 250V ac 220V dc 60 W - 14.5mm 7.2mm 9.8mm 14.5 x 9.8 x 7.2mm
RS 제품 번호 161-4387
제조사 부품 번호1415390-1
제조사TE Connectivity
₩6,652.60
Each (In a Box of 25)
수량
3 V dc SPDT PCB Mount 5 A - - 400V ac - - - 20mm 10mm 10mm 20 x 10 x 10mm
RS 제품 번호 680-3880
제조사 부품 번호RT424F12
제조사TE Connectivity
₩9,580.55
Each
수량
12 V dc DPDT PCB Mount 15 A - - 400V ac - - Schrack 29mm 12.7mm 15.7mm 29 x 15.7 x 12.7mm
RS 제품 번호 135-5121
제조사 부품 번호RT424F12 5-1393243-4
제조사TE Connectivity
₩8,982.25
Each (In a Tube of 20)
수량
12 V dc DPDT PCB Mount 8 A - - 400V ac - - Schrack 29mm 12.7mm 15.7mm 29 x 15.7 x 12.7mm
RS 제품 번호 680-3779
제조사 부품 번호RT314F12
제조사TE Connectivity
₩8,487.80
Each
수량
12 V dc SPDT PCB Mount 16 A - - 400V ac - - Schrack 29mm 12.7mm 15.7mm 29 x 15.7 x 12.7mm
RS 제품 번호 135-5116
제조사 부품 번호RT314F12
제조사TE Connectivity
₩7,954.60
Each (In a Tube of 20)
수량
12 V dc SPDT PCB Mount 16 A - - 400V ac - - Schrack 29mm 12.7mm 15.7mm 29 x 15.7 x 12.7mm
RS 제품 번호 680-3767
제조사 부품 번호RT314F05
제조사TE Connectivity
₩8,487.80
Each
수량
5 V dc SPDT PCB Mount 16 A - - 400V ac - - Schrack 29mm 12.7mm 15.7mm 29 x 15.7 x 12.7mm
RS 제품 번호 135-4507
제조사 부품 번호V23079-B1203-B301
제조사TE Connectivity
₩3,822.30
Each (In a Tube of 50)
수량
12 V dc DPDT PCB Mount 5 A - - 250V ac 220V dc 60 W - 14.5mm 7.2mm 9.8mm 14.5 x 9.8 x 7.2mm
RS 제품 번호 515-571
제조사 부품 번호V23079-B1203-B301
제조사TE Connectivity
₩5,342.85
Each
수량
12 V dc DPDT PCB Mount 5 A - - 250V ac 220V dc 60 W - 14.5mm 7.2mm 9.8mm 14.5 x 9.8 x 7.2mm
RS 제품 번호 680-3874
제조사 부품 번호RT424A06
제조사TE Connectivity
₩9,651.85
Each
수량
6 V dc DPDT PCB Mount 8 A - - 400V ac - - Schrack 29mm 12.7mm 15.7mm 29 x 15.7 x 12.7mm
RS 제품 번호 161-3986
제조사 부품 번호RT424A06
제조사TE Connectivity
₩9,047.35
Each (In a Box of 20)
수량
6 V dc DPDT PCB Mount 8 A - - 400V ac - - - 29mm 12.7mm 15.7mm 29 x 15.7 x 12.7mm
RS 제품 번호 680-3773
제조사 부품 번호RT314F24
제조사TE Connectivity
₩8,487.80
Each
수량
24 V dc SPDT PCB Mount 16 A - - 400V ac - - Schrack 29mm 12.7mm 15.7mm 29 x 15.7 x 12.7mm
RS 제품 번호 161-4496
제조사 부품 번호RT314F05
제조사TE Connectivity
₩8,228.95
Each (In a Tube of 20)
수량
5 V dc SPDT PCB Mount 16 A - - 400V ac - - Schrack 29mm 12.7mm 15.7mm 29 x 15.7 x 12.7mm
RS 제품 번호 161-4080
제조사 부품 번호RT424F24
제조사TE Connectivity
₩5,121.20
Each (In a Tube of 20)
수량
24 V dc DPDT PCB Mount 8 A - - 400V ac - - Schrack 29mm 12.7mm 15.7mm 29 x 15.7 x 12.7mm
RS 제품 번호 680-3899
제조사 부품 번호RT424F24
제조사TE Connectivity
₩5,225.05
Each
수량
24 V dc DPDT PCB Mount 8 A - - 400V ac - - Schrack 29mm 12.7mm 15.7mm 29 x 15.7 x 12.7mm
RS 제품 번호 164-0174
제조사 부품 번호RT314F24
제조사TE Connectivity
₩6,691.35
Each (In a Box of 500)
수량
24 V dc SPDT PCB Mount 16 A - - 400V ac - - - 29mm 12.7mm 15.7mm 29 x 15.7 x 12.7mm