Latching Relays

검색 필터링

총 480개 제품 중 1번째-20번째 제품을 조회 중
한장내 검색 결과 수
제품설명 단가 Coil Voltage Contact Configuration Mounting Type Switching Current Maximum Switching Current AC Maximum Switching Current DC Maximum Switching Voltage AC Maximum Switching Voltage DC Maximum Switching Power DC Series Length Depth Height Dimensions
RS 제품 번호 803-304
제조사 부품 번호MY2K 24DC
제조사Omron
₩50,545.50
Each
수량
24 V dc DPDT Plug In 3 A - - 250V ac 125V dc 72 W - 28mm 21.5mm 36mm 28 x 36 x 21.5mm
RS 제품 번호 476-577
제조사RS PRO
₩16,182.00
Each
수량
12 V dc SPNO PCB Mount 50 A - - 440V ac - - - 39mm 15mm 30.2mm 39 x 30.2 x 15mm
RS 제품 번호 240-9257
제조사 부품 번호IK8800.11 DC24V
제조사Dold
₩79,260.80
Each
수량
24 V dc SPDT DIN Rail 16 A - - 230V ac - - - 89mm 58mm 17.5mm 89 x 58 x 17.5mm
RS 제품 번호 184-5977
제조사 부품 번호G4Q-212S 220AC
제조사Omron
₩106,047.90
Each
수량
220 V ac DPDT Plug In 5 A - - 250V ac 250V dc 120 W - 92.5mm 63.5mm 80mm 92.5 x 63.5 x 80mm
RS 제품 번호 210-6633
제조사 부품 번호G4Q-212S, 12 VDC
제조사Omron
₩192,632.45
Each
수량
12 V dc DPDT Plug In 5 A - - 250V ac 250V dc 120 W - 92.5mm 63.5mm 80mm 92.5 x 63.5 x 80mm
RS 제품 번호 511-1026
제조사 부품 번호20.22.8.230.0000
제조사Finder
₩52,033.50
Each
수량
230 V ac DPST DIN Rail 16 A - - 250V ac - - 20 - 58.4mm 84mm -
RS 제품 번호 680-3883
제조사 부품 번호RT424F05
제조사TE Connectivity
₩12,051.25
Each
수량
5 V dc DPDT PCB Mount 8 A - - 400V ac - - Schrack 29mm 12.7mm 15.7mm 29 x 15.7 x 12.7mm
RS 제품 번호 164-7553
제조사 부품 번호RT424F05
제조사TE Connectivity
₩11,299.50
Each (In a Tube of 20)
수량
5 V dc DPDT PCB Mount 8 A - - 400V ac - - Schrack 29mm 12.7mm 15.7mm 29 x 15.7 x 12.7mm
RS 제품 번호 213-0793
제조사 부품 번호C9-R21 / DC 24 V
제조사Releco
₩49,809.25
Each
수량
24 V dc DPDT Plug In 5 A - - 120V ac - - - 21mm 28mm 37.5mm 21 x 37.5 x 28mm
RS 제품 번호 159-745
제조사 부품 번호20.21.8.230.0000
제조사Finder
₩28,833.10
Each
수량
230 V SPNO DIN Rail 16 A - - - - - 20 - 58.4mm - -
RS 제품 번호 161-4387
제조사 부품 번호1415390-1
제조사TE Connectivity
₩7,872.45
Each (In a Box of 25)
수량
3 V dc SPDT PCB Mount 5 A - - 400V ac - - - 20mm 10mm 10mm 20 x 10 x 10mm
RS 제품 번호 708-0230
제조사 부품 번호MY2K (DC48V) CLP
제조사Omron
₩3,504.55
Each
수량
- - - - - - - - - - - - - -
RS 제품 번호 515-587
제조사 부품 번호V23079-B1201-B301
제조사TE Connectivity
₩7,230.75
Each
수량
5 V dc DPDT PCB Mount 5 A - - 250V ac 220V dc 60 W - 14.5mm 7.2mm 9.8mm 14.5 x 9.8 x 7.2mm
RS 제품 번호 173-8916
제조사 부품 번호AGQ21012
제조사Panasonic
₩5,203.35
Each (In a Tube of 50)
수량
12 V dc DPDT PCB Mount 1 A - - 125V ac 110V dc 30 W - 10.6mm 7.2mm 5.2mm 10.6 x 5.2 x 7.2mm
RS 제품 번호 240-9235
제조사 부품 번호IK8800.01 DC24V
제조사Dold
₩56,154.95
Each
수량
24 V dc SPNO DIN Rail 16 A - - 230V ac - - - 89mm 58mm 17.5mm 89 x 58 x 17.5mm
RS 제품 번호 718-1825
제조사 부품 번호1415390-1
제조사TE Connectivity
₩9,734.00
Each
수량
3 V dc SPDT PCB Mount 5 A - - 400V ac - - Schrack 20mm 10mm 10mm 20 x 10 x 10mm
RS 제품 번호 699-5904
제조사 부품 번호AGQ21012
제조사Panasonic
₩6,776.60
Each
수량
12 V dc DPDT PCB Mount 1 A - - 125V ac 110V dc 30 W - 10.6mm 7.2mm 5.2mm 10.6 x 5.2 x 7.2mm
RS 제품 번호 827-6283
제조사 부품 번호G5RLU1AEDC3
제조사Omron
₩6,322.45
Each
수량
3 V dc SPNO PCB Mount 16 A - - 250V 24V - - 29mm 12.7mm 15.7mm 29 x 12.7 x 15.7mm
RS 제품 번호 161-4061
제조사 부품 번호V23079-B1201-B301
제조사TE Connectivity
₩5,195.60
Each (In a Tube of 50)
수량
5 V dc DPDT PCB Mount 5 A - - 250V ac 220V dc 60 W - 14.5mm 7.2mm 9.8mm 14.5 x 9.8 x 7.2mm
RS 제품 번호 352-480
제조사 부품 번호C3-R20N/AC 230V
제조사Releco
₩45,664.55
Each
수량
230 V ac DPDT Plug In 10 A - - 250V ac 30V dc - - 35mm 35mm 66mm 35 x 66 x 35mm