Thomas & Betts

Hand Tools

총 14개 제품 중 1번째-14번째 제품을 조회 중
선택제품 비교하기 0/8
표시 형식:
단가
(관/부가세 별도)
제품설명
제품 정보
 • ₩32,399.65Each
Thomas & Betts Wire Stripper, 4mm → 16mm
 • Cable TypeRound
 • Stripping Range4 → 16mm
 • Minimum Size4mm
 • Maximum Size16mm
Wire Strippers제품군 관련 제품 보기
 • ₩45,373.15Each
Thomas & Betts Wire Stripper, 8mm → 13mm
 • Cable TypeRound
 • Stripping Range8 → 13mm
 • Minimum Size8mm
 • Maximum Size13mm
Wire Strippers제품군 관련 제품 보기
 • ₩446,124.10Each
 • ₩696,641.30Each
 • ₩45,435.15Each
Thomas & Betts Wire Stripper, 4.8mm → 16.0mm
 • Cable TypeCoaxial, Flexible
 • Stripping Range4.8 → 7.5mm
 • Minimum Size4.8mm
 • Maximum Size16.0mm
Wire Strippers제품군 관련 제품 보기
 • ₩30,685.35Each
Thomas & Betts Wire Stripper, 8mm → 27mm
 • Cable TypeRound
 • Stripping Range8 → 27mm
 • Minimum Size8mm
 • Maximum Size27mm
Wire Strippers제품군 관련 제품 보기
 • ₩117,093.20Each
Thomas & Betts Wire Stripper, 0.5mm
 • Cable TypeRound
 • Stripping Range0.5 → 6mm²
 • Minimum Size0.5mm
Wire Strippers제품군 관련 제품 보기
 • ₩51,388.70Each
 • ₩756,742.55Each
 • ₩55,835.65Each
 • ₩902,033.35Each
 • ₩100,362.50Each
 • ₩863,097.35Each
 • ₩259,201.85Each
최근 검색
Frequently Asked Questions
도움이 필요하세요?
krenquiry@rs-components.com으로 문의 메일을 보내주시거나, 다음 고객 서비스 팀으로 연락하세요.
007 988 521 6580