Precision Brand

Shim Stock

카테고리

Shim Stock
총 5개 제품 중 1번째-5번째 제품을 조회 중
선택제품 비교하기 0/8
표시 형식:
단가
(관/부가세 별도)
제품설명
제품 정보
 • ₩52,982.028
  Each (In a Pack of 8)
Steel Shim, 125mm x 125mm x 1mm
 • MaterialStainless Steel
 • Thickness1mm
 • Length125mm
 • Width125mm
Steel Shims제품군 관련 제품 보기
 • ₩56,959.648
  Each (In a Pack of 8)
Steel Shim, 125mm x 125mm x 1.25mm
 • MaterialStainless Steel
 • Thickness1.25mm
 • Length125mm
 • Width125mm
Steel Shims제품군 관련 제품 보기
 • ₩1,042,458.839Each
Precision Brand Shim Kit, Stainless Steel
 • MaterialStainless Steel
 • Thickness0.5 mm, 1 mm, 1.25 mm, 2 mm
 • Length125mm
 • Width125mm
 • Number of Sheets28
Shim Kits제품군 관련 제품 보기
 • ₩75,443.676
  Each (In a Pack of 4)
Steel Shim, 125mm x 125mm x 2mm
 • MaterialStainless Steel
 • Thickness2mm
 • Length125mm
 • Width125mm
Steel Shims제품군 관련 제품 보기
 • ₩39,764.120
  Each (In a Pack of 8)
Steel Shim, 125mm x 125mm x 0.5mm
 • MaterialStainless Steel
 • Thickness0.5mm
 • Length125mm
 • Width125mm
Steel Shims제품군 관련 제품 보기
최근 검색
Frequently Asked Questions
도움이 필요하세요?
krenquiry@rs-components.com으로 문의 메일을 보내주시거나, 다음 고객 서비스 팀으로 연락하세요.
007 988 521 6580