NEUTRAL

Indicators & Indicator Components

카테고리

Indicators & Indicator Components
총 14개 제품 중 1번째-14번째 제품을 조회 중
선택제품 비교하기 0/8
표시 형식:
단가
(관/부가세 별도)
제품설명
제품 정보
 • ₩79,051.55Each
 • ₩2,728.00Each
BN-60R
 • Voltage Rating250V
 • Length36mm
Indicators제품군 관련 제품 보기
 • ₩10,943.00Each
DB-100-C1AR24
 • Voltage Rating24V
 • Light Output ColourRed
 • Current Rating12.5mA
 • Intensity12mcd
 • Length40.7mm
Indicators제품군 관련 제품 보기
 • ₩1,056,129.70Each
 • ₩6,153.50Each
 • ₩3,286.00Each
BN-5640R
 • Voltage Rating250V
 • Current Rating1.7mA
 • Length32mm
Indicators제품군 관련 제품 보기
 • ₩10,943.00Each
DB-100-C1AG24
 • Voltage Rating24V
 • Light Output ColourGreen
 • Current Rating12.5mA
 • Intensity30mcd
 • Length40.7mm
Indicators제품군 관련 제품 보기
 • ₩10,943.00Each
DB-100-R1AG24
 • Voltage Rating24V
 • Light Output ColourGreen
 • Current Rating12.5mA
 • Intensity30mcd
 • Length40.7mm
Indicators제품군 관련 제품 보기
 • ₩124,000.00Each
 • ₩10,943.00Each
DB-100-R1AG12
 • Voltage Rating12V
 • Light Output ColourGreen
 • Current Rating15mA
 • Intensity30mcd
 • Length40.7mm
Indicators제품군 관련 제품 보기
 • ₩4,107.50Each
BN-5640G
 • Voltage Rating250V
 • Current Rating1.7mA
 • Length32mm
Indicators제품군 관련 제품 보기
 • ₩113,205.80
  1 Pack of 100
 • ₩25,154.95
  Each
 • ₩3,100.00
  Each
최근 검색
Frequently Asked Questions
도움이 필요하세요?
krenquiry@rs-components.com으로 문의 메일을 보내주시거나, 다음 고객 서비스 팀으로 연락하세요.
007 988 521 6580